Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kava vazil amenge

Kate ka arake informacija amare sluzbenge ke chiba katare nacionalno manjine.

Ako san stranka ki jek slucaj so si ko toko ko Socialstyrelsen, si tut pod dajek uslovora pravo te kontaktiri amen ki kiri chib, te des vorba ili te ramosare.

Kava vazil te kerdan kala chiba meänkieli, finsko ili samisko. Ko slucaj mora te avol veza dajeke administrativno oblastora ki kala chiba, sar n.pr. o sluchaj te vazil jeke aktivnoste so si gote, ili pa tu gote te trajisare. Kate shaj te dike dali trajis ki jek oblast upravimase.

Gola si slucajora so prvenstveno odnosinpe dji nadlezno pucipe, drzavno prilogora, hem slucajora ko pravno savet.

Shaj te avol aver prilike kana ka avol tut pristup ki kava servisi, sar naprimer te rodijan jek javno isprava. Te san nesigurno – puch!

Razlicno oblikora katare sluzbe

Shaj te ramosare lil ili te bicale e-posta amenge ki kiri chib. Ki gasave slucajora amen obratisava ki jek biro prevedimase ki te shaj te odgvorisara. Shaj te naken dajek kurke dji kaj ke lila si prevedime i dobisare odgovor.

Ke duge staze, tu shaj te upotrebi ki chib ke direktno kontaktora amare sorabotnikoncar preku tumachi. Akana momentalno ni djana kana ka avol gova gotovo.