/

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Bakgrunden är den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010. Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter hade tidigare beslutats av riksdagen. Det skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.