/

Narkolepsi

För att stödja de familjer som drabbats av narkolepsi i samband med influensavaccinering med Pandemrix publicerar Socialstyrelsen samlad information om sjukdomen samt vad sjukvård, socialtjänst och myndigheter gör.

Neurologisk sjukdom som orsakar sömnighet och sömnattacker

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i regleringen av vakenhet och sömn. Det främsta symtomet är en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna och känsla av förlamning (kataplexi) samt hallucinationer och förlamning (sömnparalys) i samband med insomning och uppvaknande förekommer.

  • I Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha narkolepsi.
  • Den diagnostiska incidensen är cirka 1 fall per 100 000 patientår. En topp finns vid 15–30 års ålder.
  • En ökad risk att insjukna har konstaterats bland barn, ungdomar och unga vuxna efter vaccination med Pandemrix 2009–2010.

(Källa: Läkemedelsverket)

Läkemedelsverket har sammanställt kunskap om behandling

Det finns begränsat med vetenskapligt underlag om behandling av narkolepsi. Läkemedelsverket har sammanställt den kunskap som finns i ett kunskapsdokument.

Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av narkolepsi.

Socialstyrelsen samverkar med narkolepsiföreningen

Socialstyrelsen samverkar med Narkolepsiföreningen som bildats av anhöriga till personer som utvecklat sjukdomen i samband med Pandemrixvaccinet. Föreningen stödjer och ordnar träffar för dem som drabbats samt sprider kunskap till olika myndigheter om sjukdomens karaktär och de svårigheter det innebär att leva med den. De arbetar också med att påverka forskningsvärlden att hitta botemedel och fungerande behandlingsmetoder.

Ekonomisk ersättning för drabbade

Personer som drabbats av narkolepsi i samband med svininfluensavaccination och som vill få sitt fall prövat för ersättning ska göra en skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen.