Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn till föräldrar med missbruk

Att växa upp i en familj med missbruk är en svår situation för barn och unga och innebär större risk för problem senare i livet. Det finns kunskap om risk- och skyddsfaktorer och om missbrukets konsekvenser för barn och unga men det saknas kunskap om vilka insatser som har effekt.

Utredare och behandlare i missbruks- och beroendevården kan vara de enda som känner till att ett barn lever i en familj med missbruk. Därför är det viktigt att den personal som möter föräldrar med missbruk och beroende uppmärksammar barns och ungas situation, och tar hänsyn till deras rättigheter och behov av information, råd och stöd.

För att hjälpa personal i missbruks- och beroendevården att diskutera föräldraskap och barns situation när en eller båda föräldrarna har ett missbruk har Socialstyrelsen publicerat Föräldraskap och missbruk – att ta upp föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Informationen kan underlätta för utredare och behandlare att ta upp frågor om föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation. Den tar även upp samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Vägledning om barn och unga i familjer med missbruk

Socialstyrelsen har tidigare givit ut Barn och unga i familjer med missbruk – vägledning för socialtjänsten och andra aktörer.

Samordning för ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten

I familjer med svårigheter hos förälder eller annan vuxen behövs helhetssyn och samordnade utredningar, bedömningar och insatser för såväl föräldrar som barn och unga. Socialstyrelsen stödjer utvecklingsarbete för bättre samordning mellan missbruks/beroendevård och socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Under temat Familjeorienterat arbetssätt på Kunskapsguiden finns samlad kunskap och vägledning i att införa ett sådant arbetssätt.