Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Alkoholmissbruk

Alkoholmissbruk har varit en av de viktigaste socialpolitiska frågorna under 1900-talet och kommer med stor säkerhet att fortsätta att vara ett viktigt inslag i det offentliga samtalet om den framtida välfärden.

Alkoholpolitiken har inriktats på kontroll av tillverkning och försäljning, upplysning samt vård och behandling. Den senaste tioårsperioden har delar av kontrollsystemet försvagats, vilket anses ha ökat behovet av upplysning, förebyggande insatser och vård och behandling. Kraven skärps nu på samhällets åtaganden att motverka och behandla alkoholproblem.

Socialstyrelsen förordar att varje individ med alkoholproblem får behandling som bygger på bedömningsinstrument och insatser som visat gott resultat. Därför bör socialtjänsten använda sig av de evidensbaserade metoder som Socialstyrelsen har granskat och tillhandahåller.