Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utreda och vidta åtgärder – lex Sarah

Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja ett rapporterat missförhållande.

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 

  • omedelbart när en rapport har tagits emot vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver för att skydda den enskilde
  • utan dröjsmål göra en utredning av det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållandet
  • dokumentera utredningen
  • vidta de åtgärder som behövs för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för missförhållandet
  • även dokumentera de åtgärder som har vidtagits för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen.

Vad utredningen ska innehålla finns det bestämmelser om i 5 kap. i SOSFS 2011:5.

Utredningen syftar främst till att klarlägga

  • Vad som har hänt?
  • Varför det har hänt?
  • Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen?

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
Om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 32 66

Mer hos oss

Socialtjänst