/
/

Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång. Du kan välja att se hela filmen eller delar av den.

Hela filmen

 

Del 1 – Syfte med föreskrifterna samt kvalitetsbegreppet

 

Del 2 – Styrmedel: processer och rutiner

 

Del 3 – Systematiskt förbättringsarbete

 

Del 4 – Dokumentation, personalens medverkan och standarder