/
/

Vem bestämmer?

Socialstyrelsen är en statlig myndighet.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet
och chefen kallas generaldirektör.
Varje år får Socialstyrelsen
ett reglerings-brev från Socialdepartementet
där de skriver hur myndigheten ska arbeta
och hur mycket pengar vi ska få.