/
/

Vår organisation

Socialstyrelsen har kontor i Stockholm.

Vi har fem avdelningar

Socialstyrelsen har fem avdelningar:

  • avdelningen för statistik och jämförelser
  • avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
  • avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
  • avdelningen för utvärdering och analys
  • avdelningen för regler och behörighet.

Vi tar hjälp av experter

Vi kan ta hjälp av experter i olika frågor.
Till exempel har vi de vetenskapliga råden.