/
/

Samarbete med andra länder

Socialstyrelsen samarbetar med många andra länder för att skydda människor på olika sätt.

Socialstyrelsen samarbetar med många andra länder
när det gäller att skydda människors hälsa och att vara beredd på kriser.

Vi är med i olika organisationer

Vi är med i organisationerna
Europeiska Unionen, EU,
Världshälsoorganisationen, WHO,
och Nordiska ministerrådet.
Ibland är vi med istället för den svenska regeringen.
Vi följer forskning i andra länder.