Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Lagar

Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter.

Sjukvården ska bland annat
följa reglerna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, patientlagen
och socialtjänsten ska följa Socialtjänstlagen, SoL.

Lagen om särskild service
till vissa funktionshindrade, kallas också LSS.
LSS har regler för vilka personer
som har rätt till stöd av sin kommun.

Du kan klaga på ett beslut

Du kan alltid klaga på ett beslut
och du kan anmäla vård eller socialtjänst
om du tycker att de gjort fel
eller inte följt lagen.
Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg,
på den här länken.

De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens arbete är:
Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen,
socialtjänstlagen, lagen om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område,
smittskyddslagen och miljöbalken.