/
/

Klaga på och anmäl fel i sjukvården

Du kan klaga på hälsovården och sjukvården.

Du talar då med personalen eller chefen,
eller sjukvårdsförvaltningen
eller med patientnämnden.

Du kan också anmäla
om du tycker att man har gjort fel i sjukvården.
Du anmäler då till Inspektionen för vård och omsorg.