Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Bostad med särskild service för vuxna

Kommunerna ska se till att det finns bostad med särskild service.

För vuxna personer med svåra
eller stora funktionsnedsättningar
finns bostad med särskild service,
eller annan särskilt anpassad bostad.

Kommunerna ska se till
att det finns bostad med särskild service.
Socialtjänstlagen, SoL, har regler för det.
Om du får bostad med särskild service
får kommunen ta ut en avgift för servicen.
Du ska också betala hyra.