Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Andra myndigheter

Här kan du hitta andra myndigheter om Socialstyrelsen inte kan hjälpa dig.

Välj den fråga som du vill ha hjälp med.

Ekonomiskt bistånd, särskilt boende, omsorg

Socialstyrelsen beslutar inte
vem som ska få ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag)
och vi betalar inte ut pengarna.
Det är socialtjänsten i varje kommun
som beslutar om det.
Sveriges kommuner

Folkhälsa

Folkhälsomyndigheten arbetar med folkhälsa.
Myndigheten arbetar också för att stoppa hiv
och andra sjukdomar som sprids genom sex.
 

Lagar

Alla Sveriges lagar finns på riksdagens webbplats.
De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens arbete är:
Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen,
socialtjänstlagen, lagen om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område och miljöbalken.
Riksdagen

Läkemedel

Socialstyrelsen kontrollerar
hur man använder läkemedel i vården.
Men Socialstyrelsen bestämmer inte
vilka läkemedel som ska finnas
eller vad de ska kosta.
Myndigheten Läkemedelsverket säger
vilka läkemedel som ska användas i Sverige.
Läkemedelsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,
bestämmer vilka läkemedel
som staten ska betala delar av priset för.
TLV

Mat och vatten

Socialstyrelsen samarbetar
med Livsmedelsverket när det gäller
vad som är nyttig mat för sjuka människor.
Men det är Livsmedelsverket som kontrollerar vatten
och mat i Sverige.
Livsmedelverket

Miljö och hälsa

Socialstyrelsen skriver regler
om hälsoskyddsfrågor för kommunerna.
Men det är Naturvårdsverket
som är Sveriges myndighet för miljöfrågor.
Naturvårdsverket

Patientskador och felbehandling

Socialstyrelsen ger inte ersättning
för skador i vården eller skador av läkemedel.
Läkemedelsförsäkringen
och patientskadeförsäkringen kan ge ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Patientskadeförsäkringen

Klaga på vården eller socialtjänsten

För information om hur du klagar på vården eller socialtjänsten.
Läs om hur det går till hos Inspektionen för vård och omsorg.

Politiska frågor

Socialstyrelsen får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementet.
Har du politiska frågor om hälsovård och sjukvård
ska du fråga dem.
Socialdepartementet

Smitta och infektioner

Folkhälsomyndigheten är experter
på smitta och infektioner.
Myndigheten samarbetar
med landstingens smittskyddsläkare
och ger råd om hur man stoppar smitta.
Folkhälsomyndigheten

Socialförsäkring

Socialstyrelsen rapporterar om vad som händer
när det gäller frågor om socialförsäkringen.
Men det är Försäkringskassan som bestämmer
om man ska få pengar.
Försäkringskassan