Akut och kronisk smärta

Du har sökt på ett kursämne. Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.


Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Vill du söka efter fler kursämnen, gå till Sök kursämnen för ST

Akut och kronisk smärta

Målgrupp: När i utbildningen: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Internmedicin Till stor del: 1, 2, 8, 9
Till viss del: 4, 11
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Kurs i ämnet syftar till att ST-läkare ska kunna handlägga patienter med akut och kronisk smärta.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och tolka en strukturerad smärtanalys.
  • Redogöra för somatiska, psykosociala och existentiella aspekter på smärta.
  • Planera för och initiera grundläggande läkemedelsbehandling enligt accepterade vetenskapliga principer.
  • Bedöma när man kan behöva rådgöra med smärtspecialist.
  • Redogöra för ickefarmakologiska behandlingsprinciper.

 

Kontakt