Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron- näsa-halsområdet)

Du har sökt på ett kursämne. Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.


Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Vill du söka efter fler kursämnen, gå till Sök kursämnen för ST

Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron- näsa-halsområdet)

Målgrupp: När i utbildningen: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Neuroradiologi Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera degenerativa sjukdomar, avgränsa dem från normalt åldrande samt förklara deras uppkomstmekanismer, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge och klassificera de olika typerna av degenerativa sjukdomar inom huvud, hals och rygg samt relevanta
    differentialdiagnoser.
  • Förklara de degenerativa sjukdomarnas mest sannolika patofysiologiska mekanismer samt deras vanligaste kliniska presentation, behandling och utredning.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av degenerativa sjukdomar.
  • Analysera, bedöma och rapportera morfologiska och fysiologiska fynd vid degenerativa sjukdomar.
  • Gradera degenerativa sjukdomar samt avgränsa dem från det normala åldrandet.
  • Värdera radiologiska fynd efter olika typer av behandling inklusive behandlings komplikationer.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

 

Kontakt