/
/
/

Kontaktuppgifter till landstingens beredskapssamordnare och tjänsteman i beredskap (TiB)

Här hittar du kontaktuppgifter till landstingens beredskapssamordnare och tjänsteman i beredskap (TiB).

test

Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Örebros län Västmanlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Hallands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmars län Gottlands län Skånes län Blekinge län

Landstinget Blekinge

Landstingsdirektörens ledningsstab
371 81 Karlskrona
Telefon 0455-73 10 00, fax 0455-802 50

Stefan Österström, säkerhetschef 
Telefon 0455-73 53 66, 073-447 10 60

MSISDN (Rakel) 366 08 88 

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm, krisberedskapsfunktion (KBX), direktnummer via Rakel 366 01 88.

Landstinget Dalarna

Säkerhet och Miljö
Box 712
791 29 Falun 
Telefon 023-49 00 00, fax 023-49 02 20 (kontorstid)

Ingela Boberg, beredskapssamordnare
Telefon 023-49 02 68, 072-524 35 00, Rakel 325 00 84

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via Rakel 325 01 88 eller SOS Alarm
023-122 00 eller 060-12 05 36, eller via landstingets växel 023-49 00 00.

Region Gotland

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby 
Telefon 0498-26 90 00

Pontus Martelleur, strateg – beredskap
Telefon 0498-26 98 98, 073-765 87 27 

Christer Stoltz, beredskapschef
Telefon 0498-26 32 46, 070-520 15 13 

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 08-454 22 54.

Region Gävleborg

Lednings- och verksamhetsstöd
Gävle sjukhus, ingång 12
801 88 Gävle
Telefon 026-15 40 00, fax 026-15 57 00

Ronny Stjernlöf, säkerhetschef
Telefon 026-53 16 57, 070-253 13 25

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 026-12 28 00.

Region Halland

Regionkontoret Expertstödsavdelningen
Box 517
301 80 Halmstad
Telefon 035-13 10 00, fax 035-13 54 44

Ingela Karlsson, beredskapssamordnare
Telefon 035-17 28 56, 070-54 53 867

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm eller på telefon 035-13 11 70 samt Rakel 355 01 88. 

Region Jämtland Härjedalen

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
hus 2 plan 3
Box 654
831 27 Östersund
Telefon 063-15 30 00, fax 063-14 75 15

Stefan Bergander, beredskapschef  
Telefon 063-15 31 84, 070-378 62 07

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 063-51 49 20. 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län
Folkhälsa- och sjukvårdsavdelningen, Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
Telefon 036-32 40 00, fax 036-32 41 90

Tomas Wibble, beredskapschef
Telefon 036-32 40 95, 070-632 15 14 

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 036-13 23 25.

Landstinget i Kalmar län

Landstingets kansli
Box 601
391 26 Kalmar
Telefon 0480-840 00, fax 0480-841 97
Landstingets beredskapsenhet 0480-841 32 (SOS Alarm)

Eva Ingesson, beredskapssamordnare
Telefon 0480-841 32, 070-209 67 94

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 060-12 05 36.

Region Kronoberg

Region Kronoberg
Nygatan 20
352 31 Växjö
Telefon 0470-58 85 00, fax 0470-58 85 30

Agneta Carlsson, beredskapssamordnare
Telefon, 0470-58 85 37, 0709-84 46 16

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm (KBX) 08-454 24 16.

Region Norrbotten

Regiondirektörens stab
Kanslienheten/krisberedskap
971 89 Luleå
Telefon 0920-28 40 00

Petter Nordqvist, beredskapssamordnare
Telefon 0920-28 41 29, 070-573 13 29

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm (KBX) eller regionens växel 0920-28 40 00. 

Region Skåne

Området för ambulans, krisberedskap, säkerhet och miljöledning AKSM
291 89 Kristianstad

Besöksadress: Kioskgatan 17, Lund
Växel 044-309 30 00, fax 044-34 11 60

Ingela Friberg, beredskapsplanerare
Telefon 046-755 77 71, 0766-48 61 01

Hans Ivarsson, katastrof- och beredskapsöverläkare
Telefon 0706-65 31 35

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm.

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Medicinsk stab,
Enheten för Katastrofmedicinsk beredskap (EKMB)
Box 6909
102 39 Stockholm

Besöksadress: Hantverkargatan 26

Jessica Lindberg, beredskapssamordnare
Telefon 070-240 93 44

Tjänsteman i Beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 08-454 28 39
alternativt Rakel 3390188.

Landstinget Sörmland

Säkerhets- och Beredskapsenheten
611 88 Nyköping
Telefon 0155-24 50 00

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via 016-13 33 22

Åsa Hessel, enhetschef kris- och katastrofmedicinska enheten
Telefon 070-353 58 48.

Region Uppsala

Säkerhet och Beredskapsenheten, Regionkontoret
Box 602
751 25 Uppsala
Telefon 018-611 00 00

Stefan Lindh, beredskapssamordnare
Telefon 018-611 60 54, 070-278 54 89

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via sjukvårdens larmcentral Uppsala 018-10 71 06.
Rakel: 3210188

Landstinget i Värmland

Landstingshuset
Administrativa avdelningen
Säkerhets- och beredskapsenheten
651 82 Karlstad
Telefon 054-61 50 00

Carina Björk, säkerhets- och beredskapschef
Telefon 054-61 41 37, 070-601 71 58, fax 054-15 19 66

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 054-67 13 19, Rakel 322 01 88.              

Västerbottens läns landsting

Landstingshuset
Köksvägen 11
901 89 Umeå
Telefon 090-785 00 00, fax 090-77 17 55

Andrea Kickinger, beredskapssamordnare
Telefon 070-093 74 64 

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via landstingets växel 090-785 00 00. 

Region Västernorrland

Landstingets kansli
Säkerhet- och krisberedskap
871 85 Härnösand
Telefon 0611-800 00, fax 0611-802 00

Ann-Louise Wickholm, beredskapssamordnare
Telefon 060-181010, 073-275 14 71

Per Viklund, beredskapssamordnare
Telefon 0620-19244, 070-191 69 24

Mats Jonsson, säkerhetschef
Telefon 070-389 10 11

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 0611-200 35.

Region Västmanland

Västmanlands sjukhus, Västerås
Regionkontoret, Juridik, säkerhet och miljö
721 89 Västerås

Besöksadress: Regionhuset ingång 4, Västerås

Växel 021-17 30 00, fax 021-17 51 92

Lena Lundgren, katastrof- och beredskapsplanläggare
Telefon 021-17 60 40, 076-117 17 09

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 021-30 01 63.

Västra Götalandsregionen

Enhet Säkerhet och Beredskap
Koncernkontoret, Koncernstab utförarstyrning och samordning
Regionens Hus 
405 44 Göteborg
Telefon 010-441 00 00

Besöksadress: Svangatan 4, Göteborg

Maria Fast, säkerhets- och beredskapschef
Telefon 070-020 59 07

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 031-703 13 77 eller Rakel 350 00 88.

Region Örebro län

Regionkansliet, beredskap och säkerhet
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon 019-602 10 00, fax 019-602 70 08

Maria Westin, Beredskap och säkerhetschef
Mobil 070-532 72 55

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 019-12 75 75

Region Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC), 
581 85 Linköping

Besöksadress: Johannes Magnus väg 11, Linköping

Annika Bergström, regional beredskapssamordnare
Telefon 010-103 06 47, 073-051 16 36

Catarina Löfstedt , regional beredskapssamordnare
Telefon 010-104 76 43, 070-304 66 89

Anita Mohall, beredskapsöverläkare
Telefon 073-051 12 38

(Eva Bengtsson, regional beredskapssamordnare)
Telefon 010-103 74 14, 070-590 15 80

Tjänsteman i beredskap (TiB) nås via SOS Alarm 011-14 96 86.

Kontakt

Åsa-Britt Edoff
075-247 31 81