/
/

Kunskapscentrum

Socialstyrelsen har inrättat fem kunskapscentrum som bedriver vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete och gör omvärldsanalyser.

Syftet med kunskapscentrum

Förutom vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete och omvärldsanalyser fyller kunskapscentrumen funktionen som Socialstyrelsens expertorgan. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

De olika kunskapscentrumen

Kunskapscentrumen finns vid universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Det finns idag kunskapscentrum för katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin vid katastrofer.

Kontakt