/
/

Kunskapscentrum

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin genom fem kunskapscentrum förlagda vid olika universitet och forskningsinstitut.

Syftet med kunskapscentrum

Förutom vetenskaplig forskning och utveckling gör kunskapscentrumen bland annat omvärldsanalyser och kan lämna expertstöd. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

De olika kunskapscentrumen

Kunskapscentrumen finns vid universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Det finns i dag kunskapscentrum för katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin vid katastrofer.

Upphandling

Socialstyrelsen planerar för att under 2018 genomföra en upphandling av verksamheten vid kunskapscentrum i katastrofmedicin, inom både befintliga och nya ämnesområden. Upphandlingen avser verksamhet från och med år 2019. Vi kommer att publicera mer information senare, det vill säga när myndigheten kommit längre i processen.

Kontakt