Kamedorapporter

Vid allvarliga händelser kan Socialstyrelsens observatörer analysera hur hälso- och sjukvården agerar och dra slutsatser om hur krishanteringsförmågan kan förbättras.

Nedan finns en lista över Kamedorapporter med lärdomar från allvarliga händelser såväl i Sverige som i andra länder.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82