Ebolautbrottet 2014

Detta är en gammal sida som skapades med anledning av Socialstyrelsens arbete med frågor som rörde utbrottet av ebola i Västafrika 2014-2015. Sidan uppdateras inte längre.

På denna sida hittar du bland annat information om sjukdomen och rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola.

Smittorisken i Sverige är låg

De drabbade länderna i Västafrika ska utföra hälsokontroller vid utresor från internationella flygplatser, hamnar och större gränsövergångar för att upptäcka möjlig infektion med ebola.

Det går inte att utesluta att någon enstaka resenär kommer hit och blir sjuk, men risken att någon i Sverige ska komma i kontakt med ebola är mycket liten.

Ökad vaksamhet behövs i vården

Om en person uppsöker vården för influensaliknande symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk är det mycket viktigt att fastställa om han eller hon besökt något av de drabbade länderna under de senaste tre veckorna och i så fall varit i kontakt med någon ebolasjuk eller den lokala sjukvården.

Alla misstänkta fall av ebola ska rapporteras till ansvarig smittskyddsläkare i landstinget, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall
Våra rekommendationer innehåller bland annat information om riskbedömning, förflyttning av patienter, personlig skyddsutrustning samt diagnostik och punktdesinfektion.

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av Ebola på Folkhälsomyndighetens webbplats

Informationsblad om ebola
Informationsbladen kan användas för att sprida information om ebola och innehåller bland annat korta fakta om sjukdomen och dess smitta.

Bra att veta om ebola

  • En infekterad person smittar inte innan han eller hon har börjat få symtom.
  • Smitta överförs inte genom luften, utan genom direkt kontakt med blod, saliv och andra kroppsvätskor.
  • Sjukdomen börjar med influensaliknande symtom som feber, muskelvärk, svaghet och huvudvärk. Kräkningar, diarré och buksmärtor är vanliga. Svårt sjuka får ofta ymniga blödningar i huden och från slemhinnorna.
  • Risken att smittas ombord på flygplan är mycket låg. Personer med ebola är vanligen för sjuka för att resa och smittan sprids inte genom luften.
  • Om du nyligen har besökt de drabbade länderna i Västafrika och får feber inom tre veckor efter hemkomsten eller om du skulle komma i kontakt med någon som nyligen varit i dessa länder och personen fått feber, ring genast 1177 Vårdguiden för rådgivning.