Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sök i klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI

Sökanvisningar

Välj vilken klassifikation du vill söka i

 • Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är uppdelad på grund av kodernas olika strukturer och du måste välja inom vilken klassifikation du vill söka: 
  – KVÅ – kirurgiska åtgärder  
  – KVÅ – medicinska åtgärder

Punkter i koderna

 • ICD-10-SE har punkter i sina koder varför det inte går att söka på till exempel M545 utan man måste söka på M54.5 alternativt M54 
 • KSI har punkter mellan bokstäverna till exempel SAL.RB.ZZ

Små och stora tecken

 • Användning av små och stora bokstäver (gemener/versaler) påverkar inte sökresultatet.
 • Du kan inte söka med hjälp av ”jokertecken” (till exempel *, %).

Sökning sker i all text

 • När du söker på ett ord får du träffar på alla ställen där ordet du har sökt på finns med, alltså inte bara i kodtexterna utan även i till exempel inklusioner, exklusioner och anmärkningar.

 • Om man söker på en kod får man inga träffar om koden förekommer i någon text utan endast på koden.

Länkning

 • När du gjort en sökning och klickar på en länk i texten så visas texten för det du sökte på och var den finns i hierarkin, varför det ibland kan öppna sig en eller flera rutor i menyn beroende på var texten står.
 • Det går inte att backa tillbaka genom att trycka på ”tillbakapilen” i webbläsaren.
 • Vill du gå tillbaka tryck på sök igen så kommer listan upp igen.

Dölj meny/Visa meny

 • Här kan du välja att visa eller dölja menyn.

Ordens stavning och ordningsföljd

 • Du får bara träffar på ord som överensstämmer exakt med sökordet. Om du söker på ”smärta” får du därför inte träff på ”smärtor” eller sammansatta ord som börjar på ”smärt”. Skriv i stället ”smärt” i sökfältet så får du med samtliga ord.
 • Om du söker på flera ord måste orden komma i rätt ordning och i direkt följd. Exempelvis ”genomföra husliga och dagliga sysslor” – sök inte på ”genomföra dagliga sysslor” (detta ger ingen träff). Använd hellre färre ord eller ett specifikt.

Om du inte får någon träff

 • Kontrollera att du har markerat rätt klassifikation.
 • Kontrollera stavningen.
 • Om du sökte på flera ord, sök istället på ett ord i taget eller ändra ordningsföljen.
 • Använd inga andra tecken än bokstäver och/eller siffror – undantag är dock punkt(er) i koder.

Navigation

 • Klassifikationer

  – Om du vill söka utan att använda musen går det att ”pila” sig fram. Du går då ett steg i taget nedåt och då öppnar sig nästa ”sökruta” som du kan ”högerpila” till o.s.v. fungerar även att ”vänsterpila” tillbaka till föregående ruta.

  – Om du använder dig av ”tabb-funktionen” förflyttar du dig bara ett steg åt sidan.

Webb-inställningar

 • Denna sökfunktion fungerar på såväl PC som Mac. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och någon av webbläsarna Internet Explorer 10 eller senare version, Firefox, Safari eller Chrome.
  – Visnings- och sökfunktionen kräver Internet Explorer 9 eller senare version.
 • Fungerar även i smartphones och på surfplattor. På mobiltelefoner kan man behöva fälla upp menyn (knapp till höger på titelbalken) för att kunna se kodtexterna.