/
/

Sök diagnoskod (ICD-10-SE)

Här kan du söka i Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning (ICD-10-SE). Ersätter Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)


Kod Text
A00.0 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor
A00.9 Kolera, ospecificerad
A01.0 Tyfoidfeber
A01.1 Paratyfoidfeber A
A01.2 Paratyfoidfeber B
A01.3 Paratyfoidfeber C
A01.4 Paratyfoidfeber, ospecificerad
A02.0 Salmonellaenterit
A02.1 Salmonellasepsis

Kontakt