Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder större kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2019.

Prospektiva viktlistor

Prospektiva viktlistor beräknas på sjukhusvårdtillfällen. Observera att 2018 och 2019 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård. I listorna för 2019 finns markör för slutenvård och öppenvård.

Prospektiva viktlistor 2019

Prospektiva viktlistor 2019 har ändrats något efter publiceringen.

Prospektiva viktlistor 2018

Prospektiva viktlistor 2017

Referensviktlistor

Referensviktlistor beräknas på klinikvårdtillfällen. Observera att 2018 och 2019 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård. I listorna för 2019 finns markör för slutenvård och öppenvård.

Referensviktlistor 2019

Referensviktlistor 2019 har ändrats något efter publiceringen.

Referensviktlistor 2018

Referensviktlistor 2017

Nationella vikter

Nationella vikter utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård, och presenteras av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Information om nationella vikter från 2012 och framåt både för somatisk slutenvård och öppenvård finns på SKL:s webbplats. Se filen Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2017.