Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder större kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2018.

Prospektiva viktlistor

Prospektiva viktlistor beräknas på sjukhusvårdtillfällen. Observera att 2018 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård.

Prospektiva viktlistor 2018

Prospektiva viktlistor 2017

Prospektiva viktlistor 2016

Referensviktlistor

Referensviktlistor beräknas på klinikvårdtillfällen. Observera att 2018 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård.

Referensviktlistor 2018

Referensviktlistor 2017

Referensviktlistor 2016

Nationella vikter

Socialstyrelsen presenterar nationella vikter som utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård.