Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlings-kostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder större kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2017.

Prospektiva viktlistor

Prospektiva viktlistor beräknas på sjukhusvårdtillfällen.

Prospektiva viktlistor 2017

Prospektiva viktlistor 2016

Prospektiva viktlistor 2015

Referensviktlistor

Referensviktlistor beräknas på klinikvårdtillfällen.

Referensviktlistor 2017

Referensviktlistor 2016

Referensviktlistor 2015

Nationella vikter

Socialstyrelsen presenterar nationella vikter som utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård.