NordDRG

Dessa sidor vänder sig till personal i hälso- och sjukvården som använder DRG-system i sin verksamhet samt entreprenörer med inriktning på DRG.

Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar NordDRG i Sverige. NordDRG-systemet uppdateras årligen för att behålla aktualiteten i systemet.

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett patientklassificeringssystem för att dela in patienter i medicinskt- och resurshomogena grupper och används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

Användarstöd för dig som arbetar med DRG

Logiken i NordDRG

För att förstå logiken i NordDRG publicerar Socialstyrelsen årligen Vägledning till NordDRG.

Mer information om logiken i NordDRG, som problem i NordDRG, beslut om större logikförändringar samt processen för logikförändringar, finns på sidan Logiken i NordDRG.

DRG-texter

NordDRG grupper definieras genom kod och text. NordDRG består av 1 920 grupper som gäller somatisk vård, rehabilitering, specialiserad öppenvård och primärvård.

Filer med NordDRG-texter för samtliga grupper samt filer med enbart dagsjukvård finns på sidan Definitioner i NordDRG.

DRG-vikter

sidan om DRG-vikter finns information olika typer av viktlistor, hur viktlistor beräknas och om kostnadsdata.

Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas från Socialstyrelsen.

DRG-statistik

NordDRG-statistik presenteras årligen med data från Socialstyrelsens patientregister.

Ytterligare information om DRG-statistik i form av årlig statistikrapport, Pivottabell samt länk till Statistikdatabasen i slutenvård för NordDRG finns att hämta på sidan Statistik om NordDRG.