Kodtextfiler 2018

Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2018.

Kodtextfilerna finns i ANSI- och Excelformat och innehåller endast koden och själva kodtexten. Filerna innehåller inte beskrivningstexter, exempel, inklusioner, utesluter, korshänvisningar och liknande som står med i de fullständiga klassifikationerna.

Kod och kodtext i ANSI-format

Filen innehåller samtliga koder i ICD-10-SE och KVÅ gällande år 2018. Filen innehåller även koderna i KSH97-P som dock uppdaterades senast år 2015. Alla dessa koder används i första hand i journalsystem/informationssystem.

Kod och kodtext i Excel-format

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska an-vändas som huvuddiagnos. Listan är skapad för att dels underlätta för användare och dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

KVÅ inklusive beskrivningstexter 

Läs gärna variabelbeskrivningen och kodstrukturen först. För att bland annat kunna använda filter och söka i Excel-filer måste du spara ner dokumentet på din egen dator. 

ICF och ICF-CY

Den svenska fullständiga versionen av ICF samt ICF-CY finns tillgänglig i Excel-format. Den innehåller endast själva klassifikationen; alltså koder, kodtexter, definitioner, innefattar och utesluter. Inledning, bilagor och index finns inte med.

Svensk/engelsk version av kodtextfiler för primärvård

Denna Excel-fil inte är fullt uppdaterad utan motsvarar den tryckta versionen av KSH97-P, ändringar är inte införda.

ATC-koder

Från och med den 1 januari 2010 finns inte ATC-koderna längre med i vår ANSI-fil. För att kunna ladda ner aktuella ATC-koder hänvisar vi till  Läkemedelsverket.

Definitioner

  • ICD-10-SE = Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (svensk version av WHO:s ICD-10, tidigare kallad KSH97; Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997).
  • ICF = Klassifikationer av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
  • ICF-CY = Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: Barn- och ungdomsversion.
  • KSH97-P = Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Primärvård.
  • KVÅ = Klassifikation av vårdåtgärder (innehåller Klassifikation av kirurgiska åtgärder + Klassifikation av medicinska åtgärder).