Kodtextfiler 2019

På den här sidan finns koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2019. Filerna används i första hand i journalsystem och informationssystem.

Nyheter i 2019 års kodtextfiler – se även Läs mig-filen

  • Fullständiga klassifikationer levereras i XML-format (ClaML-standard).
  • Filerna innehåller ingen separat information om vilka ändringar som har gjorts i klassifikationerna.
  • KVÅ levereras i två delar: KKÅ respektive KMÅ.
  • Koder för funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård levereras i en separat Excel-fil.
  • Koder för KSH97-P levereras i en separat Excelfil.

Läs mig-fil (2019-01-01).

XML-format (ClaML)

Filerna (zip) innehåller fullständig information som kod, kodtext, beskrivningstexter, exempel, innefattar, utesluter, korshänvisningar och liknande.

Textformat (ANSI)

Filerna (zip) innehåller koder och kodtexter.

Excel-format

Filerna (xls) innehåller koder och kodtexter.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos. Listan är skapad dels för att underlätta för användare, dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

ICF och ICF-CY

De svenska fullständiga versionenerna av ICF och ICF-CY finns tillgängliga i Excel-format. Filerna innehåller endast själva klassifikationen; alltså koder, kodtexter, definitioner, innefattar och utesluter. Inledning, bilagor och index finns inte med.

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997
– primärvård (KSH97-P)

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICD-10-SE inom primärvården. KSH97-P uppdateras inte men koder och kodtexter finns för nerladdning i Excel-format.