DRG-koder

NordDRG i Sverige är ett system för patientklassificering och består av 1 920 grupper som gäller somatisk vård, rehabilitering, specialiserad öppenvård och primärvård.

NordDRG är indelat i 29 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket kapitel DRG-grupperna ska tillhöra. Koder och texter till MDC och DRG finns i kodtexter till NordDRG.