Ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016

Här finns ändringar i Socialstyrelsens tryckta klassifikationer, ICD-10-SE, KKÅ, KVÅ och ICF. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016. Här finns även kumulativa ändringslistor.

Socialstyrelsen följer WHO:s rekommendation att i ICD-10-SE införa koder för zikavirus.

U06
          Infektion med zikavirus
U06.9       Infektion med zikavirus, ospecificerad 
                Zikafeber

Koderna innefattar encefalit orsakad av zikavirus. Encefaliten kodas G05.1* U06.9†.

Ändringar i de tryckta klassifikationerna:

WHO Family of International Classifications (WHO-FIC) Network har sedan 2011 godkänt ICF-uppdateringar varje år i oktober.  För år 2016 finns det 76 godkända uppdateringar såsom tillägg av nya ICF-kategorier(koder), revidering av benämning av ICF-kategorier, beskrivningstexter, inklusioner och exklusioner. Dessa godkända uppdateringar är översatta till svenska och finns publicerade i Excel-filen för ICF samt i rättelsebladet till ICF.

Kumulativa (totala) ändringslistor: