Ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2019

Här finns ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer, ICD-10-SE, KKÅ, KVÅ och ICF. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2019. Här finns även kumulativa ändringslistor.

Ändringar i de tryckta klassifikationerna