Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/
/

Aktuella klassifikationer

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens aktuella klassifikationer av diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder, vårdåtgärder samt socialtjänstens insatser. Här finns även kodningsanvisningar.

Diagnoser

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i ICD-10-SE:

Funktionstillstånd

Vårdåtgärder

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i KVÅ:

Socialtjänstens insatser