/
/
/

Aktuella klassifikationer

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens aktuella klassifikationer av diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder, vårdåtgärder samt socialtjänstens insatser. Här finns även kodningsanvisningar och information om hur du går tillväga vid önskemål om nya koder i ICD-10-SE och KVÅ.

Diagnoser

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i ICD-10-SE:

Funktionstillstånd

Vårdåtgärder

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i KVÅ:

Socialtjänstens insatser