/
/
/

Aktuella klassifikationer

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens aktuella klassifikationer av diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder samt vårdåtgärder. Här finns även kodningsanvisningar.

Diagnoser

Kodningsanvisningar:

Uppdateringsrutiner:

Funktionstillstånd

Vårdåtgärder

Kodningsanvisningar:

Uppdateringsrutiner:

Socialtjänstens insatser