/
/
/

Aktuella klassifikationer

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens klassifikationer av diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder, vårdåtgärder samt socialtjänstens insatser och aktiviteter. Här finns även kodningsanvisningar och information om hur du går tillväga vid önskemål om nya koder i ICD-10-SE och KVÅ.

Diagnoser

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i ICD-10-SE:

Funktionstillstånd och funktionshinder

Vårdåtgärder

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i KVÅ:

Socialtjänstens insatser och aktiviteter