Ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2017

Här finns ändringar i Socialstyrelsens tryckta klassifikationer, ICD-10-SE, KKÅ, KVÅ och ICF. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2017. Här finns även kumulativa ändringslistor.

Ändringar i de tryckta klassifikationerna:

Kumulativa (totala) ändringslistor: