Urval ur KSI

Socialstyrelsen tillhandahåller också urval ur KSI för att verksamheterna ska kunna använda en mindre del av klassifikationen, med aktiviteter och insatser som är särskilt relevanta för det egna verksamhetsområdet.

Urvalen har tagits fram tillsammans med verksamhetsföreträdare mellan 2013–2014. De aktuella urvalen är därför inte helt uppdaterade efter de sista tilläggen i den nu aktuella versionen av KSI, som publicerades i januari 2015. Uppdatering av urvalen inom områdena äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) etcetera har skett utifrån de kompletteringar i KSI som gjorts för att överensstämma med behovsområdena i IBIC. Urvalen finns att hämta i KSI med urval 2017 version 1.0 i Excel-format.

I urvalen finns utredande och individstödjande aktiviteter för både handläggare och utförare inom områdena:

  • äldreomsorg
  • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken
  • barn och unga
  • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
  • ekonomiskt bistånd.

En verksamhet kan behöva använda fler aktiviteter än de som ingår i urvalen, och kan då kanske hitta dessa i KSI.