Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY)

Klassifikationerna ICF och ICF-CY gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.

Ladda ner

Beskrivning

ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är en av WHO:s huvudklassifikationer. ICF-CY (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) är godkänd av WHO som en ”anpassad” klassifikation baserad på huvudklassifikationen ICF.

ICF och ICF-CY erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationerna kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem), då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd.

WHO har beslutat att ICF-CY ska sammanfogas med ICF, så att det blir en fullständig ICF som täcker alla aspekter av funktionstillstånd över hela livet. Detta innebär att WHO inte gör några uppdateringar av ICF-CY utan de specifika begrepp som finns i ICF-CY kommer att hanteras i WHO:s årliga uppdateringar av ICF.

Tillämpning

ICF och ICF-CY kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg. De kan också användas som: statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål; verktyg inom forskning; socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem samt som redskap inom utbildningssystemen för att bl.a. utforma läro- och kursplaner.

Struktur och innehåll

Både ICF och ICF-CY består av två delar med två komponenter per del:

1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar

A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer

B. aktiviteter och delaktighet

2. kontextuella faktorer som omfattar

A. omgivningsfaktorer

B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF).

Syftet med ICF och ICF-CY

  • Ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer.
  • Skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.
  • Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid.
  • Skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.