Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Tandvårdskoder

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Tandvård (KSH97-T) är ett hjälpmedel vid klassificering och kodning av sjukdomar och hälsoproblem som manifesterar sig i eller kan relateras till tänder, munhåla och angränsande strukturer.

Genom ett urval av koder från den fullständiga klassifikationen Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), som kombinerats med en fördjupning av ett antal koder av särskilt intresse för tandvården, är tandvårdsklassifikationen (KSH97-T) ett mer lätthanterligt redskap än KSH97.

KSH97-T möjliggör en standardiserad insamling av data om orala sjukdomar och hälsoproblem. Den medger därmed både nationella och internationella jämförelser av förekomst och vårdutnyttjande i detta sammanhang.

Enligt önskemål från Svenska Ortodontiföreningen finns ett för ortodonti specialanpassat utdrag ur KSH97-T av orala sjukdomar och hälsoproblem.

Klassifikationsarbete för tandhälsoregistret

I samband med den senaste tandvårdsreformen 1 juli 2008 inrättades ett tandhälsoregister vid Socialstyrelsen. Till tandhälsoregistret inrapporteras kliniska uppgifter från den ersättningsberättigande vuxentandvården. Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för användning av standardiserade klassifikationer och enhetlig terminologi vid inrapportering till tandhälsoregistret.

Här kan du ladda ner rapporten Översyn av klassifikationer och terminologi i anslutning till tandhälsoregistret.