Primärvårdskoder

KSH97-P är en förkortad version av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, systematisk förteckning (ICD-10-SE) som har anpassats för primärvården. Den är framtagen för att underlätta diagnoskodning inom allmänmedicinsk verksamhet.

Innehåll

Ladda ner

Uppdateringar

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att bedriva ett utvecklingsarbete avseende datainsamling i primärvården, något som resulterat i en rapport. I samband med detta kommer Socialstyrelsen rekommendera användning av ICD-10-SE. Därmed är också klart att vi inte prioriterar någon uppdatering av KSH97-P.

Primärvårdens alternativa och rekommenderade termer

Alternativa och rekommenderade termer för primärvården från KSH97-P (bokversionen) har sammanställts i samarbete med allmänläkare. För att underlätta alfabetisk sökning är det viktigt att även de alternativa termerna tas med när uppdateringar görs i elektroniska journalsystem.