Historiska klassifikationer (ICD)

Här kan du ladda ner gamla versioner av ICD. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.

Ladda ner

Svenska versioner av ICD-9, -8, -7 och -6

Primärvårdsversion av ICD-9 och ICD-8