Historiska klassifikationer (åtgärder)

Här kan du ladda ner gamla åtgärdsklassifikationer. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.

Ladda ner

Övrigt

  • Konverteringstabeller klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) till temporära åtgärdskoder (TÅL)
  •