Koder för sjukhus och kliniker i patientregistret

Socialstyrelsen har sammanställt de koder som används i patientregistret för sjukhus och kliniker. I sammanställningen har lokala klinikkoder översatts till registergemensamma koder, medicinska verksamhetsområden (MVO) med kod och förklarande text.

I förteckningen framgår även de medicinska specialiteter som anger klinikens huvudsakliga verksamhet (1997-2002). Efter 2002 anges även antal vårdtillfällen i slutenvård och antal besök i öppenvård i anslutning till respektive klinik/MVO/sjukhuskod.

 Kodlista över verksamhetsområden

Sjukhus- och klinikkoder finns för slutenvård samt öppenvård.

 Slutenvård

Specialiserad öppenvård

Kontakt

Inrapportering
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientregistret