/
/

Jämställdhet

Män och kvinnor har samma rätt att få vård och omsorg utifrån sina behov. Därför är både socialtjänsten och hälso- och sjukvården mycket viktiga aktörer i arbetet för jämställdhet.

Både hälso- och sjukvården och socialtjänsten har på senare år gjort insatser för att förbättra jämställdheten. Men det är ännu långt kvar innan vi kan konstatera att det råder jämställdhet inom vård och omsorg .