Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Jämlik socialtjänst

En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av god kvalitet för alla som har behov av den.

Socialstyrelsen följer utvecklingen inom socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. Socialstyrelsen publicerar även kunskapsstödjande material för att främja ett utvecklingsarbete i verksamheterna.