Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Hbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser. Här finns kunskapsunderlag och rapporter inom området samt exempel på hbtq-arbete från olika verksamheter.

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Seminarium – Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq

Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv. Konferensen riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion i offentlig och privat sektor och ger dig som ledare tips, inspiration och kunskap för att utveckla arbetet. Seminariet håll den 16 oktober i Stockholm.

Program och anmälan hittar du här.

Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen innehåller fakta, filmer och intervjuer samt gruppövningar och kan göras av hela arbetsgruppen gemensamt. Genom ökad kunskap, reflektion och diskussion kan du och din verksamhet förändra strukturer så att varje person får rätt stöd och ett mer inkluderande bemötande.

Ordlista hbtq-begrepp

Läs mer om utbildningen på Kunskapsguiden.

Exempelsamling med hbtq-arbete från verksamheter 

I rapporten ”Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel” finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

Vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag som handlar om att stödja de professioner som möter personer med könsdysfori.

Strategisk myndighet i nationell strategi

Socialstyrelsen är utpekad som en av fem strategiska myndigheter* i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter.

* De fem strategiska myndigheterna är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och Diskrimineringsombudsmannen.

 

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.