/

Jämlik hälsa, vård och omsorg

Hälsan, vården och omsorgen i Sverige är i flera avseenden ännu inte jämlik.

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg.

Därför har vi publicerat "Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor".

Ett gott bemötande främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om diskriminering och kommunikation ger en god grund för utveckling av en verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård.

Kontakt

Jämlik hälsa
Eva Wallin
075-247 34 70

Jämställd vård
Sara Dahlin
075-247 40 25

Jämlik socialtjänst
Karin Flyckt
075-247 35 75