Frågor och svar Hjälp

Jämför

1. Start
2. Steg 2
3. Steg 3

Ny version av Äldreguiden för 2014 publiceras preliminärt i slutet av november, vecka 48Välj hemtjänst eller boende

För personer över 65 år med behov av service eller personlig omvårdnad.

Boenden för personer över 65 år med omfattande behov av vård och omsorg.