/
/
/
/

Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes

  • Indikatornamn: Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes
  • Område, verksamhet: Hälso- och sjukvård, diabetesvård
  • Publicering: Öppna jämförelser
  • Datakällor: Nationella diabetesregistret (NDR).
  • Status: Indikator med befintlig data
  • Typ av indikator: Process
  • God vård och omsorg: Säker
  • Indikatorområde: Diabetes, Kroniska sjukdomar

Mått

Andel personer med diabetes i primärvård som gjort ögonbottenundersökning någon gång de senaste tre åren, 2013.

Syfte

Personer med diabetes kan drabbas av synnedsättning på grund av skador på de små blodkärlen i ögonbotten och därmed skada på näthinnan, diabetesretinopati. Med regelbundna ögonbottenfotograferingar kan man tidigt upptäcka förändringar i ögonbottnarna. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas ögonbottenundersökning var tredje år för typ 2 diabetes för de patienter som inte har ögonskador.

Teknisk beskrivning

Täljare: Antal patienter i primärvården med diabetes, som gjort en ögonbottenfotografering någon gång under de senaste tre åren.

Nämnare: Antal patienter i primärvården med diabetes och med uppgift om ögonbottenfotografering.

Redovisningen baseras på vårdcentralens (motsvarande) lokalisering. Inte på patientens hemort.

Felkällor

Den viktigaste felkällan är stora variationer i bortfall mellan landstingen.

Källa

Öppna jämförelser 2014, Hälso- och sjukvård, jämförelser mellan landsting
Del 1. Övergripande indikatorer
Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-1
ISBN: 978-91-7555-221-7

Öppna jämförelser 2016. Säker vård. En indikatorbaserad uppföljning.
Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-16