Regelverk

Du som arbetar inom hjälpmedelsområdet behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad av bestämmelser i olika lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och patientlagen. Lagarna finns på Riksdagens webbplats.

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter inom hjälpmedelsområdet. De reglerar bland annat förskrivningen av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.

Skydds och begränsningsåtgärder

Vissa hjälpmedel kan i vissa situationer vara en tvångs- eller begränsningsåtgärd. Det är viktigt att veta vad förskrivararen måste ta hänsyn till. Läs mer under frågor och svar om Tvång- och skyddsåtgärder.

Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna

Kontakt

Kontaktpersoner för hjälpmedel

Saknar du något på dessa sidor, kontakta webbansvarig