Vägledning för sjukskrivning

Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning är en vägledning för läkare och Försäkringskassan och talar om hur länge olika patienter bör vara sjukskrivna i olika situationer.

En sjukskrivning är en aktiv del av en patients behandling. Därför har Socialstyrelsen utarbetat en vägledning för sjukskrivning som läkare och Försäkringskassan ska följa. Man kan säga att rekommendationerna i vägledningen fungerar som riktmärken för läkaren och Försäkringskassan.

Vägledningen talar om hur länge du bör vara sjukskriven i olika situationer. Bedömingarna utgår från normalfallet, men alla människor är olika, har olika förutsättningar, har olika jobb och ibland olika kombinationer av sjukdomar.

Därför är läkarens bedömning av det individuella fallet fortfarande lika viktig. Det är alltså först efter att ha träffat och undersökt dig som patient som läkaren kan bedöma dina möjligheter att arbeta.

Vägledningen ska också vara ett stöd för dig som patient. Det är viktigt att du förstår varför läkarens bedömning ser ut som den gör. Diskutera med din läkare och Försäkringskassan om något är oklart. Du har rätt att få tydliga förklaringar.

En sjukskrivning bygger alltid på läkarens bedömning av din arbetsförmåga. Det betyder att läkaren bedömer hur sjukdomen påverkar din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter.

Alla sjukdomar påverkar inte en persons möjligheter att utföra sitt arbete. För den som arbetar på kontor behöver inte en stukad fot innebära sjukskrivning, medan det kan vara helt nödvändigt för en takläggare eller chaufför. Vårdpersonal och anställda som hanterar livsmedel kan också behöva vara sjukskrivna för att undvika att föra vidare smitta till andra.

När läkaren har gjort sin bedömning, skriver han eller hon ned den i ett sjukintyg, som du själv eller din arbetsgivare skickar till Försäkringskassan.

Försäkringskassan beslutar sedan med hjälp av sjukintyget om du har rätt till sjukpenning.

Övriga regler om sjukskrivning är desamma som förut. Om du blir sjuk, sjukanmäler du dig till arbetsgivaren som vanligt. Det är om du fortfarande är sjuk efter en vecka som du behöver ett sjukintyg från en läkare.