Provberäkning

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Den påverkas inte bara av din ekonomi – därför är resultatet i den här beräkningen ingen garanti för att du får försörjningsstöd. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier, en värdefull bostad eller en bil, påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

För att veta säkert måste du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Dina uppgifter sparas inte i systemet.