Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Livsföring i övrigt

Att ha en skälig levnadsnivå innebär mer än att ha pengar till sin löpande försörjning. Den som behöver en viss vara eller tjänst för att ha en skälig levnadsnivå, kan få rätt till ekonomiskt bistånd för kostnaden.

Den här delen av det ekonomiska biståndet prövas helt individuellt och kan gälla många olika behov. Några vanliga exempel är kostnader för tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon och hemutrustning. Men många andra behov kan komma i fråga.