/
/

Vräkningsförebyggande är en viktig del i arbetet mot hemlöshet

Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Personer som blir vräkta har ofta mycket svårt att åter komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga vräkningar är därför en viktig del i det samlade arbetet mot hemlöshet.

Förra året berördes 618 barn av vräkning

År 2009 lämnades 9 714 ansökningar om vräkning in till Kronofogden. 3 040 vräkningar genomfördes. De flesta ansökningar leder alltså inte till vräkning. Samma år var 618 barn berörda av vräkning. Här ingår barn som permanent bor i hushållet som vräkts, men också barn som bor växelvis hos en förälder som blivit avhyst från sin bostad. Det finns ännu ingen statistik över hur många barn som faktiskt vräktes.

85 procent av vräkningar beror på utebliven hyra

Antalet vräkningar har minskat de senaste åren, men i stället har det blivit svårare att få kontrakt. Det ställs allt högre krav på hyresgäster, till exempel vad gäller regelbunden inkomst. Den främsta orsaken till att personer vräks är att de inte betalar hyran. Cirka 85 procent av de vräkningar som genomförs beror på utebliven hyresbetalning. I cirka 5 procent av vräkningarna är störande beteende orsaken. Resten blir avhysta för att de betalat hyran för sent vid upprepade tillfällen.

Personer med små inkomster löper störst risk att vräkas

85 procent av dem som vräks i Sverige är ensamstående, mellan 25 och 45 år och bor i storstäderna. 70 procent är män. Utländska medborgare är överrepresenterade bland personer som vräks. De som löper störst risk att vräkas är personer med små inkomster, svaga nätverk och som lever i social utsatthet.

SMS-lån och sjukdom hos äldre innebär nya riskgrupper

På senare år har nya riskgrupper börjat uppmärksammas. Det gäller ungdomar, främst yngre män, som bland annat på grund av möjligheten till snabba SMS-lån riskerar att både bli överskuldsatta och att vräkas. En annan ”ny” riskgrupp är äldre personer, som till exempel på grund av sjukdom kan ha fått svårt att sköta sin ekonomi och därmed riskerar att bli vräkta.