/
/
/

Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011–2012

Socialstyrelsen genomförde ett nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011–2012. Syftet var att förbättra kunskapen hos landets miljökontor om hygienrutiner och egenkontroll hos piercing- och tatueringsverksamheter.

Seminarier om piercing och tatuering

Socialstyrelsen genomförde under hösten 2011 seminarier som tog upp hygien, rengöringsmetoder, egenkontroll, risker med verksamheterna och vägledningsmaterial.

Föreläsarnas presentationer från seminarierna