/
/
/

Gränsdragning mot hälso- och sjukvård

Nya behandlingsformer uppkommer ständigt och det kan vara svårt att skilja mellan vad som är hälso- och sjukvård och vad som är yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Ett fastställande av om en verksamhet räknas som yrkesmässig hygienisk verksamhet eller hälso- och sjukvård är avgörande för vilken lagstiftning som är tillämplig och därmed vem som ska ansvara för tillsynen.

Socialstyrelsen har därför klargjort gränsdragningen mellan ansvaret för kommunerna respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när det gäller tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet i nedanstående rapport: